Klicka på bilden/texten nedan, som är ett utdrag ur 11:e bandet av
Nordisk Familjebok - konversationslexicon
och realencyklopedi
från 1887, för att komma vidare!!.

Copyright © muraena.net
Webansvarig web@muraena.net